کاتب در گفت‌وگو با ایلنا:

دولت، پول را از حساب ذخیره بانک مرکزی برداشت کرده است

مجلس

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: این که پول چگونه برداشت شده است این بود که از حساب ذخیره بانک مرکزی بوده است آن هم به استناد ماده 139 قانون سال 1392 که ستاد رهبری آن را تصویب کرد و به استناد آن این پول برداشته شده است.

نماینده مردم گرمسار تصریح کرد: دولت پذیرفت در اسفندماه سال 92 سندی را اشتباها از حساب صندوق توسعه ملی می‌خواسته برداشت کند که با تذکر دیوان محاسبات اصلاح شد یعنی در تاریخ 28/12/92 دو روز بعد آن را اصلاح کرد.

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در مورد برداشت 4/1 میلیارد از صندوق ذخیره توسعه ملی و ارایه گزارشی در این باب گفت: گزارشی که در این مورد ارایه داده شده٬ این است که از صندوق ذخیره توسعه ملی پول برداشته نشده است.

نماینده مردم گرمسار افزود: اما دولت پذیرفت در تاریخ 26/12/92 سندی را اشتباها از حساب صندوق توسعه ملی می‌خواسته برداشت کند و با تذکر دیوان محاسبات اصلاح شد یعنی در تاریخ 28/12/92 دو روز بعد آن را اصلاح کرد.

وی ادامه داد: این که پول چگونه برداشت شده است اینگونه بود که از حساب ذخیره بانک مرکزی بوده است آن هم به استناد ماده 139 قانون سال 1392 که ستاد رهبری آن را تصویب کرد و به استناد آن این پول برداشته شده است.

کاتب در مورد صحبتی که نوبخت در خصوص این که باید کسانی که می گویند این مبلغ به صورت غیر قانونی برداشته شده است عذرخواهی کنند٬ گفت: این مساله با بیانیه مشترک و توافقی که انجام شد، رفع شد.

 

کد N671610