وزیر خارجه چین:

پکن دنباله روی استعمارگران غربی در آفریقا نیست

سیاسی

وزیر خارجه چین پکن گزارشها را درباره پیروی پکن از سیاست استعمارگران غربی در آفریقا رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ یی» وزیر خارجه چین در گفتگو با تلویزیون مرکزی چین در کنیا اعلام کرد که پکن مسیر استعمارگران غربی را در آفریقا طی نمی کند و هرگز محیط زیست و منافع بلندمدت آفریقا را قربانی نمی کند.

سفر وزیر خارجه چین به پنج کشور آفریقایی همزمان با تلاشهای غرب برای دستیابی به منابع غنی قاره آفریقا برای کمک به رشد اقتصادی خود در 20 سال گذشته است.

چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا بوده و در پی همکاری با کشورهای آفریقایی از جمله کامرون، گینه استوایی، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو در زمینه کشاورزی، بهداشت و سلامت و پروژه های زیرساختی است.

وزیر خارجه چین  همچنین روز گذشته در سودان ضمن حمایت از میانجیگری چین در سودان جنوبی تاکید کرد که هدف چین از میانجیگری در سودان جنوبی حفظ منافع نفتی است.