کاتب با مهر مطرح کرد:

دلیل عدم ارسال گزارش تخلف ۴.۱ میلیاردی دولت به قوه قضائیه

سیاسی

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برای ارسال گزارش تخلف دولت، منتظر گزارش نهایی دیوان محاسبات در مورد برداشت دولت از منابع ارزی بانک مرکزی هستیم.

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت عدم ارسال گزارش دیوان محاسبات در مورد برداشت ۴.۱ میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی گفت: دولت در جلسه مشترک اعلام کرد که این برداشت از صندوق توسعه ملی انجام نشده است و بر اساس مصوبه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی از منابع ارزی بانک مرکزی برداشت شده است.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات در حال بررسی این موضوع است که آیا دولت در برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی، روند قانونی را بر اساس مصوبه ویژه تدابیر اقتصادی طی کرده است یا خیر؟

کاتب افزود: طبق قانون برنامه برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی غیرقانونی است، اما دولت اعلام می کند که بر اساس مصوبه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی این کار را انجام دهد که باید این ادعا بررسی شده و پس از آن گزارش جهت ارائه به قوه قضائیه رأی‌گیری شود.