کمیسیون برنامه در راستای توسعه پارس جنوبی مطرح کرد؛

پرداخت یارانه ۷ دهک بالای درآمد به صورت اوراق مشارکت پارس جنوبی

سیاسی

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: فروش پالایشگاههای وزارت نفت، تبدیل یارانه نقدی ۷ دهک بالای درآمدی به اوراق مشارکت نفتی و پرداخت اعتبارات به وزارت نفت از راهکارهای مهم این کمیسیون است.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی راهکارهای بهره برداری از پارس جنوبی در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد.

وی گفت: در همین راستا با تصویب پیشنهاداتی که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت به وزارت نفت اجازه دادیم که پالایشگاه‌هایش را بفروشد و از درآمد حاصل از این کار برای توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی استفاده کند.

نماینده مردم شیراز افزود: وزارت نفت ۱۵ پالایشگاه در پارس جنوبی و ۵ پالایشگاه در نقاط دیگر کشور دارد که اگر هر کدام را به قیمت ۵ هزار میلیارد تومان بفروشد، می تواند فازهای پارس جنوبی را کامل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: راهکار دیگر که به تصویب کمیته رسید این بود که مطالبات دولت در سهام عدالت در قالب سهام به دولت برگردانده شود تا بتواند از محل این ۳۳ هزار میلیارد تومان طلبش، قسمت عمده ای از مشکلات پارس جنوبی را حل کند.

قادری اظهار داشت: در مورد هدفمندی یارانه ها نیز کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده است که یارانه سه دهک پایین درآمدی را به صورت نقدی پرداخت کرده و کل اعتبارات مربوط به یارانه ۷ دهک بعدی را به وزارت نفت بدهد و به جای آن به ۷ دهک اوراق مشارکت فازهای پارس جنوبی را بدهد.

وی ادامه داد: در این صورت وزارت نفت در پایان هر سال سود اوراق مشارکت را پرداخت کرده و در پایان سه سال نیز اصل ارزش اوراق مشارکت را پرداخت می کند.