با تصویب مجلس؛

سازوکار پرداخت نقد و نسیه عوارض صدور پروانه ساختمان تعیین کردند

سیاسی

نماینده مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، ساز و کار پرداخت نقد و نسیه عوارض صدور پروانه ساختمانی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح شهرداری ها را مکلف کردند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت یارانه نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد در عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

علاوه بر این شهرداری ها مکلف شدند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.