سرکوب معترضان به بازداشت شیخ علی سلمان

سیاسی

نظامیان آل خلیفه تظاهرات مسالمت آمیز مردم که امروز برای پانزدهمین روز متوالی ادامه داشت را سرکوب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، تظاهرات مردمی در بحرین در مخالفت با بازداشت شیخ علی سلمان برای پانزدهمین روز متوالی امروز نیز برگزار شد.

الوفاق گزارش داد: تظاهرات گسترده ای امروز در منطقه البلاد القدیم زادگاه شیخ علی سلمان برگزار شد این درحالی بود که نظامیان رژیم با وجود محاصره منطقه نتوانستند ما از برگزاری تظاهرات شوند.

این تظاهرات امروز نیز از سوی نظامیان رژیم سرکوب شد.شعارهایی که سر داده شد از حمایت ملت بحرین از شیخ علی سلمان و آزادی وی حکایت داشت.تصاویر شیخ علی سلمان و پرچمهای بحرین در این تظاهرات حمل شد.

نظامیان رژیم با یورش به تظاهرات کنندگان تعدادی را زخمی کردند.