فیلم/ وقتی نتانیاهو ژست انساندوستانه می گیرد

بین الملل: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی برای محکوم کردن حملات تروریستی فرانسه در جمع سران کشورهای غربی حضور یافت که خود یکی از عوامل قتل عام انسان های بی گناه در اراضی اشغالی است.

فیلم/ وقتی نتانیاهو ژست انساندوستانه می گیردبین الملل: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی برای محکوم کردن حملات تروریستی فرانسه در جمع سران کشورهای غربی حضور یافت که خود یکی از عوامل قتل عام انسان های بی گناه در اراضی اشغالی است.