عضو کمیسیون فرهنگی:

ایرادات 13 ماده از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رفع شد

مجلس

برخی از مواد این طرح اشکالات لغوی داشت که برطرف شد و برخی دیگر ایرادات محتوایی بود که با مشورت عضو حقوقدان شورای نگهبان، ایرادات آن نیز رفع شد.

عضو کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: از 24 ماده این طرح، 13 ماده تا کنون بررسی و ایرادات آن برطرف شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، سید علی طاهری با اشاره به جلسه کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر افزود: این جلسه عصر امروز (یکشنبه، 21 دی ماه) با حضور اعضای کمیسیون مشترک و نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان تشکیل شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از 24 ماده طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 13 ماده تا کنون بررسی و ایرادات آن برطرف شد.

وی افزود: برخی از مواد این طرح اشکالات لغوی داشت که برطرف شد و برخی دیگر ایرادات محتوایی بود که با مشورت عضو حقوقدان شورای نگهبان، ایرادات آن نیز رفع شد.

عضو کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خاطرنشان کرد: از آنجایی که دستورکار این هفته کمیسیون از قبل مشخص شده است هنوز معلوم نیست جلسه بعدی برای بررسی ادامه ایرادات این طرح چه زمانی برگزار شود.

کد N670603