افخم به مهر خبر داد:

مذاکرات و همکاری های هسته ای موضوع سفر ریابکوف به تهران

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: یکی از موضوعات سفر معاون وزیر امور خارجه روسیه ادامه رایزنی در خصوص همکاریهای هسته ای دو کشور می باشد که روند رو به رشدی داشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص سفر سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این کشور در مذاکرات هسته ای به تهران اظهار داشت: این سفر در ادامه رایزنیهای ایران و روسیه در زمینه مذاکرات هسته ای است که به صورت مستمر وجود دارد و معمولا قبل از هر دور از مذاکرات افزایش می یابد.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات این سفر ادامه رایزنی در خصوص همکاریهای هسته ای دو کشور می باشد که روند رو به رشدی داشته است