رئیس جمهوری مالی کابینه جدید را پیش از مذاکرات صلح معرفی کرد

سیاسی

رسانه ها از معرفی کابینه جدید مالی پیش از برگزاری مذاکرات صلح از سوی رئیس جمهوری این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی با اشاره به انتصاب دولت جدید مالی پیش از برگزاری مذاکرات صلح از انتصاب هفت وزیر جدید در کابینه از سوی "ابراهیم ابوبکر کیتا" رئیس جمهوری مالی خبر داد.

کابینه جدید در پی استعفای "موسی مارا" نخست وزیر سابق مالی و انتخاب "مودیبو کیتا" به عنوان نخست وزیر جدید این کشور و با جود درگیریهای مسلحانه هفته گذشته میان نیروهای ارتش این کشور و گروههای مسلح در مناطق "زارهو" ،"تومبوکتو" و "بامبا" از حومه استان "گائو" معرفی شد.

کابینه جدید مالی 29 عضو دارد، این درحالیست که کابینه قبلی 31 عضو داشت. "تیمن هوبرت کولیبالی" وزیر خارجه سابق مالی جایگزین وزیر دفاع سابق شده و "محمد ایگور دیارا" به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی و "چوگوئل کوکالا مایگا" به عنوان وزیر اقتصاد و ارتباطات دیجیتال انتخاب شده اند.