آغاز دوباره صحن علنی مجلس:

مطهری پشت درهای بسته ایستاده بود

مجلس

علی مطهری تا پایان وقت نطق میان دستور خود حتی در زمانی که ابوترابی فرد برای مجلس تنفس اعلام کرده بود٬ همچنان پشت درهای بسته صحن علنی پشت تریبون ایستاده بود.

نماینده تهران در زمان کوتاه تعطیلی صحن علنی همچنان بر مواضع خود پشت تریبون در حالی که هیچ مستعمی نداشت باقی مانده بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، پس از نزدیک به 20 دقیقه تنفس صحن علنی مجلس دوباره آغاز به کار کرد.

این درحالی است که علی مطهری تا پایان وقت نطق میان دستور خود حتی در زمانی که ابوترابی فرد برای مجلس تنفس اعلام کرده بود٬ همچنان پشت درهای بسته صحن علنی پشت تریبون ایستاده بود.

 

کد N670120