جمعیت الوفاق:

شیخ علی سلمان بنا به دلایل سیاسی بازداشت شده است

سیاسی

بزرگترین اپوزسیون بحرین در بیانیه ای اعلام کرد که شیخ علی سلمان دبیر کل این جمعیت بنا به دلایل سیاسی بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزسیون بحرین در بیانیه ای اعلام کرد که شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بنا به دلایل سیاسی بازداشت شده است.

در این بیانیه آمده است: این دلایل سیاسی مربوط به عدم مشارکت جمعیت الوفاق در انتخابات پارلمانی اخیر بحرین است.

بیانیه الوفاق پس از آن صادر می شود که "عیسی الحمادی" وزیر اطلاع رسانی بحرین در گفتگو با روزنامه الحیات گفته بود: بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق یک مسئله قانونی است و وی هم اکنون توسط دادستانی به علت اقداماتی که علیه امنیت عمومی انجام داده تحت بازجویی قرار دارد.