عابد فتاحی در جمع خبرنگاران:

خاموش کردن تریبون مجلس به نفع آزادی بیان نیست/طرف مقابل احساساتی شد

مجلس

این درست نیست که باب شود هر کسی صحبت می‌کند چند نفر بروند و به او اجازه این کار را ندهند.

 یک نماینده مجلس تاکید کرد: امروز، روز تاریخی در بیان نطق‌ها بود هر چند طرف مقابل احساساتی شد، من معتقدم که جایگاه و تریبون مجلس هیچ‌گاه نباید شکسته شود. اگر این کار ادامه پیدا کند به نفع جامعه و آزادی بیان نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عابد فتاحی در حاشیه صحن علنی مجلس در جمع خبرنگاران درباره حواشی نطق امروز مطهری گفت: ما معتقدیم که هر کسی حق دارد نطق خود را ایراد کند و بعد از ابراز نطق هر کسی اعتراضی دارد، انجام دهد.

وی گفت: این درست نیست که باب شود هر کسی صحبت می‌کند چند نفر بروند و به او اجازه  این کار را ندهند.

وی تصریح کرد: به نظر من خاموش کردن تریبون مجلس در جایگاه و شان مجلس نیست. هر چند طرف مقابل هم مسئولیت‌هایی دارد، همانطور که به او احترام گذاشته می‌شود او هم باید جایگاه مجلس را حفظ و به آن احترام بگذارد.

این نماینده مجلس افزود: امروز، روز تاریخی در بیان نطق‌ها بود هر چند طرف مقابل احساساتی شد، من معتقدم که جایگاه و تریبون مجلس هیچ‌گاه نباید شکسته شود. اگر این کار ادامه پیدا کند به نفع جامعه و آزادی بیان نیست.

فتاحی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای نقوی حسینی ابراز کردند که این موضوع عادی است، گفت: اگر این موضوع در صحن علنی مجلس امروز عادی بود پس جلسات روزهای دیگر غیر عادی است درحالیکه به نظر من امروز غیرعادی‌ترین جلسه علنی مجلس بود.

کد N669804