یک نماینده: اگر وزیر به مجلس نیاید، تحصن می کنیم

محمود حجتی,مجلس نهم

ایسکا نوشت:

عضو کمیسیون عمران مجلس،گفت: اگر وزیرجهادکشاورزی درجلسه روز سه شنبه کمیسیون کشاورزی حضورپیدا نکند و استیضاح وزیر هم طبق روال گذشته از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشود،بی شک احتمال تحصن برخی نمایندگان از جمله بنده بسیار وجود دارد.

حامد قادرمرزی،درپاسخ به این سوال که اگر وزیر جهادکشاورزی برای پاسخ گویی به سوالات نمایندگان درکمیسیون کشاورزی حاضرنشود،برخوردنمایندگان مجلس چه خواهدبود؟ گفت: وزیرجهاد کشاورزی باید درجلسه روز سه شنبه کمیسیون کشاورزی حاضرشود و اگر این امر محقق نشود به طورحتم وزیرجهادکشاورزی استیضاح خواهدشد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، گفت: درفصل تابستان استیضاح وزیرجهادکشاورزی توسط 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله بنده به امضا رسید،اما متاسفانه هنوز ازسوی هیات ریس مجلس استیضاح ویرجهاد کشاورزی اعلام وصول نشده است.

قادرمرزی، با انتقاد از اینکه هیات رئیس مجلس به جایگاه نظارتی نمایندگان توجه بسزایی نمی کند، گفت: متاسفانه مجلس فقط تبدیل به یک مجلس قانون گذار شده و جایگاه نظارتی خود را توسط هیات رئیسه مجلس گویا به دست فراوشی سپرده است.

او ادامه داد: استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، وزیرنیرو ، وزیر آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده ،اما متاسفانه بیش از 6 ماه است که هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول استیضاح این سه وزیر خودداری کرده است.

قادرمرزی تاکیدکرد: اگر وزیرجهاد کشاورزی درجلسه روز سه شنبه کمیسیون کشاورزی حضور پیدا نکند و استیضاح وزیر هم طبق روال سابق از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشود،احتمال تحصن برخی نمایندگان از جمله بنده بسیار وجود دارد.

او گفت: اگر جایگاه نظارتی مجلس بازهم زیرسوال رود و استیضاح این وزیر اعلام وصول نشود به طورحتم شخصا از نمایندگی استعفا می دهم.

قادرمرزی، با تاکیدبر اینکه وظیفه نماینده قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است، گفت: وقتی یکی از این دو وظیفه که از اختیارات نماینده در مجلس است، ازسوی دولت و به ویژه هیات رئیسه مجلس به رسمیت و مورد احترام قرارنگیرد،به طورحتم نمایندگی دیگر جایگاهی نخواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه هیچ شخصی دوست ندارد که فقط نقش نمایندگی را بازی کند، گفت: براساس قانون اساسی نماینده حق نظارت بر اجرای قانون دارد و هیات رئیسه مجلس و دولت هم موظف هستند که به حقوق نماینده احترام بگذارند.

 

23231

 

کد N669765