فیلم/ تظاهرات هزاران فرانسوی در محکومیت اقدامات تروریستی

سیاسی

گروه بین الملل: هزاران نفر از مردم فرانسه در شهر «نیس» ضمن محکوم نمودن اقدامات تروریستی، با خانواده قربانیان و بازماندگان این حوادث ابراز همبستگی کردند.

فیلم/ تظاهرات هزاران فرانسوی در محکومیت اقدامات تروریستیگروه بین الملل: هزاران نفر از مردم فرانسه در شهر «نیس» ضمن محکوم نمودن اقدامات تروریستی، با خانواده قربانیان و بازماندگان این حوادث ابراز همبستگی کردند.