فیلم/ بازدید فرمانده ستاد مشترک ارتش سوریه از منطقه مرزی «القنیطره»

سیاسی

گروه بین الملل: ژنرال «علی ایوب» فرمانده ستاد مشترک ارتش سوریه اخیرا از یگانهای عملیاتی ارتش این کشور در منطقه مرزی «القنیطره» که در مرز با فلسطین اشغالی قرار دارد، بازدید به عمل آورد.

فیلم/ بازدید فرمانده ستاد مشترک ارتش سوریه از منطقه مرزی «القنیطره»گروه بین الملل: ژنرال «علی ایوب» فرمانده ستاد مشترک ارتش سوریه اخیرا از یگانهای عملیاتی ارتش این کشور در منطقه مرزی «القنیطره» که در مرز با فلسطین اشغالی قرار دارد، بازدید به عمل آورد.