فیلم/ اعلام همبستگی لبنانی‎ها با مردم فرانسه

سیاسی

گروه بین الملل: مردم لبنان با برگزاری تجمعی ضمن محکومیت اقدامات تروریستی اخیر در فرانسه، با مردم این کشور اعلام همبستگی کردند.

فیلم/ اعلام همبستگی لبنانی‎ها با مردم فرانسهگروه بین الملل: مردم لبنان با برگزاری تجمعی ضمن محکومیت اقدامات تروریستی اخیر در فرانسه، با مردم این کشور اعلام همبستگی کردند.