مشارکت جنبش النهضه در دولت جدید تونس

سیاسی

حب النهضه تونس از مشارکت خود در دولت جدید این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، «فتحی العیادی» رئیس شورای مشورتی جنبش النهضه اعلام کرد که اعضای شورای مشورتی جنبش النهضه تونس پس از برگزاری نشستهای مشورتی بر مشارکت در دولت جدید این کشور  به توافق رسیدند.

وی در این خصوص افزد: از دو گزینه مشارکت یا مخالفت با دولت جدید ما گزینه مشارکت در دولت جدید را با هدف تحقق منافع ملی انتخاب کردیم و بر توافق و همکاری تاکید داریم و از همه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیز می خواهیم که حامی توافق و وحدت باشند.

وی همچنین تاکید کرد که میزان مشارکت جنبش النهضه در دولت جدید از جمله مسائلی است که پس از رایزنیها با دیگر احزاب تونسی مشخص خواهد.

شایان ذکر است حزب النهضه تونس پس از انتخابات مجلس ملی موسسان در سال 2012 توانست در این انتخابات پیروز شود اما در انتخابات پارلمانی که اخیرا در تونس برگزار شد حزب ملی گرای ندا توانس اکثریت را به دست آورد.

" الباجی قائد السبسی» رئیس حزب ندای تونس نیز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور توانست با کسب اکثریت آرا بر رقیب خود «منصف المرزوقی» رهبر حزب النهضه پیروز شود.