فیلم/ تظاهرات مردم فلسطین در محکومیت اقدامات تروریستی در فرانسه

سیاسی

گروه بین الملل: دهها فلسطینی در شهر الخلیل (کرانه باختری) با برگزاری تظاهراتی اقدامات تروریستی اخیر در فرانسه را محکوم کردند.

فیلم/ تظاهرات مردم فلسطین در محکومیت اقدامات تروریستی در فرانسهگروه بین الملل: دهها فلسطینی در شهر الخلیل (کرانه باختری) با برگزاری تظاهراتی اقدامات تروریستی اخیر در فرانسه را محکوم کردند.