روزنامه آلمانی بیلد:

سرویسهای اطلاعاتی آمریکا از تحرکات برادران کواشی در اروپا اطلاع داشتند

سیاسی

یک روزنامه آلمانی در گزارشی اعلام کرد: سرویس اطلاعاتی آمریکا از تحرکات برادران کواشی در برخی کشورهای اروپایی مطلع بوده و آن را در اختیار مقامات فرانسوی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی بیلد امروز در گزارشی اعلام کرد: سرویس اطلاعاتی آمریکا پیش از وقوع حوادث اخیر در پاریس به مقامات اروپایی درباره رخ دادن برخی حملات هشدار داده بود.

بنابر این گزارش، مقامات فرانسوی این گونه تلقی کرده اند که این تماسها در ارتباط با وقوع حملات احتمالی در دیگر شهرهای اروپایی از جمله رم (پایتخت ایتالیا) باشد.

سرویس اطلاعاتی آمریکا اطلاعاتی در دست داشته که بر مبنای آن «سعید و شریف کواشی» (عوامل اصلی حمله به مجله شارلی ابدو) در هلند حضور داشته و در آنجا تماس هایی را برقرار کرده بودند.

خواندنی از سراسر وب