راشاتودی خبر داد:

شمار نظامیان آمریکایی در اروپا به 70 هزار نفر می رسد

سیاسی

آمریکا تا پایان سال جاری میلادی علاوه بر افزایش شمار نظامیان خود در اروپا به 70 هزار نفر، بیش از 150 تانک دیگر نیز به قاره سبز اعزام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، راشا تودی با اعلام این خبر به نقل از فرمانده نظامیان امریکایی در اروپا نوشت: آمریکا در نظر دارد سه هزار نیرو دیگر به همراه 150 تانک و تعدادی خودروی زرهی دیگر را تا پایان سال به اروپا اعزام کند. 

اعزام این نظامیان جدید و تجهیزات جنگی در ماه مارس و فصل پائیز انجام می شوند و با استقرار این سه هزار نظامی جدید در اروپا شمار نیروهای آمریکایی در اروپا به سه هزار نفر می رسد. 

ژنرال «فدریک بنهاجس» فرمانده نظامیان آمریکایی در اروپا با اعلام این مطلب در ادامه گفت: ما یک واحد سنگین نظامی جدید که نیروهای ویژه عملیاتی هستند را در ماه مارس در اروپا مستقر می کنیم. 

شدت گرفتن بحران اوکراین در سال گذشته و به تبع آن افزایش تنش های میان غزب و روسیه، آمریکا نظامیان خود را در اروپا افزایش داد و ناتو برنامه خود برای گسترش به شرق را با جدیت بیشتری ادامه داد.