ائتلاف مخالفان سوری گرفتار بن بست مالی

سیاسی

یک منبع وابسته به آنچه ائتلاف مخالفان سوری نامیده می شود از عدم تعهد دوحه به این ائتلاف از نظر مالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، یک منبع وابسته به مخالفان سوری از عدم تعهد قطر به وعده های مالی خود در قبال مخالفان سوری خبر داد.

این منبع به فسخ احتمالی قرارداد کارکنان آنچه دولت ائتلاف نامیده می شود به علت ناتوانی از پرداخت حقوق آنها اشاره کرد.

شایان ذکر است که ائتلاف مخالفان سوری به علت ناتوانی از حمایت سابق کشورهای حامی این ائتلاف از جمله قطر برخوردار نیست. قبلا اعضای این نشست مورد توجه قطری ها بودند.