حسینی به ایلنا خبر داد:‌

سرافراز به کمیسیون فرهنگی خواهد آمد

مجلس

هرچند وقت یکبار جلسه‌ای گذاشته می‌شود و سازمان‌های تحت نظارت کمیسیون٬ جهت ارایه کارهای خود حاضر می‌شوند و به علت اینکه تاکنون آقای سرافراز شرکت نکرده‌اند از ایشان خواستیم در جلسه شرکت کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از حضور رییس صداوسیما در کمیسیون فرهنگی برای گزارش کارهای انجام شده خبر داد.

سیدمرتضی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا گفت: قرار است این هفته محمد سرافراز جهت ارائه گزارش به کمیسیون فرهنگی مجلس بیاید.

نماینده مردم قزوین ادامه داد: هرچند وقت یکبار جلسه‌ای گذاشته می‌شود و سازمان‌های تحت نظارت کمیسیون جهت ارایه کارهای خود حاضر می‌شوند و به علت اینکه تاکنون آقای سرافراز شرکت نکرده‌اند از ایشان خواستیم در جلسه شرکت کنند.

وی افزود: رییس صداوسیما برای ارایه گزارش کارهای تاکنون انجام شده به جلسه خواهد آمد که بالطبع کمیسیون نیز خواسته‌ها و مطالبات خود را به ایشان اعلام خواهد کرد.

حسینی روز برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی با سرافراز را سه‌شنبه اعلام کرد.

کد N668600