آقای رئیس جمهور،لطفا به سلمان و ابوذر شبیه سازی نکنید!

روحانیت و تبلیغ,حسن روحانی,هادی اعلمی,توسعه علمی,توسعه پایدار

آقای رئیس جمهور،از سابقه ی یادداشت هایم مستحضرید که همیشه حامی توسعه ملی و پیشرفت و ارتقا کشور و حامی طرح و برنامه های شما بوده ام،اما ناچارم نکته ای درباره شبیه سازی به اصحاب رسول الله را یادآور شوم

آقای رئیس جمهور،

از سابقه ی یادداشت هایم مستحضرید که همیشه حامی توسعه ملی و پیشرفت و ارتقا کشور و حامی طرح و برنامه های شما بوده ام،اما ناچارم نکته ای درباره شبیه سازی به اصحاب رسول الله را یادآور شوم.نزد مومنان بالاترین فیض و پیروزی کسب مغفرت و بهشت الهی در آخرت است،هرکسی که معتقد است با هر توانی این راه را می پیماید.پیشینیان و اصحاب رسول الله این راه را پیموده و به مقصد خود رسیده اند،مصداق مقربون قرآنی احتمالا برآنها اطلاق می شود.حدیث از پیامبر داریم که بهشت در اشتیاق سه تن بی تاب است:علی،عمار و سلمان و یا به روایت اهل سنت و صرف نظر از اختلافات مذهبی حاضر پیامبر به 10 نفراز اصحاب خود وعده ی بهشت داد.سخنم و یقینم این است که سلمان و ابوذر با پیروی از رسول الله با تکاثر وتمرکز ثروت و نفس اماره ی خود جنگیدند،یعنی به نفس مطمئنه رسیدند و وفات ابوذرتنها در صحرای ربذه گواه این است و اگر می خواستند فاسد شوند در همان روزگار می شدند، آن ها در هر جا و مکان و با هر شیوه ی حکمرانی که باشند به دلیل یقین در توحید و معاد فاسد نمی شوند،همان گونه که بخشی از مریدان رسول الله حتا در عصر حاضر ترجیح می دهند در انزوا روزگار بگذرانند اما به آتش قدرت و وسوسه ی ثروت نزدیک نشوند و اگر نزدیک شوند بی شک از عدالت قرآنی عدول نمی کنند.

آن هایی را که از رانت قدرت سود می جویند و از اموال عمومی استفاده می کنندو فساد می کنند ، هیچ شباهتی به جامعه ی مومنانه ندارندو اساسا عقیده به روز رستاخیز ندارند. می توانید با همکاری قوه قضاییه به بدترین شکل آنان را رسوا ،مجازات و منزوی کنید و همه ی مردم پشتیبان شما هستندو اساسا برای همین به شما رای داده اند تا کارها را با قوت و قدرت پیش ببرید، لذا از همه به ویژه شما تقاضا دارم حکمرانی کنونی را با شبیه سازی به بزرگان صدراسلام پیوند نزنید.این شبیه سازی ها برای وحدت ملی مناسب نیست.می توان گفت به شیوه آنان رفتار کنیم لکن به جایگاه معنوی آنان نخواهیم رسید، اما می توانیم در مسائل داخلی و خارجی توافق کنیم و به توسعه هماهنگ و همه جانبه برسیم.

کد N667751