موسی ابومرزوق:

تحت هیچ شرایطی ناامنی به غزه بازنخواهد گشت

سیاسی

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنانی اعلام کرد که ناامنی به نوارغزه تحت هیچ شرایطی بازنخواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، موسی ابومرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنانی اظهار داشت: ناامنی و هرج و مرج هرگز تحت هیچ شرایطی به نوارغزه بازنخواهد گشت.

وی با بیان این مطلب افزود: برخی خواهان بازگشت ناامنی به نوارغزه هستند و هرگز نمی دانند که زمان بازگشت ناامنی ها از بین رفته است و دیگر بازنخواهد گشت.

موسی ابومرزوق خاطرنشان کرد: در نوارغزه مردانی هستند که میزبان مقاومت هستند و در مقابل 3 جنگ در این منطقه ایستادگی کردند و همچنان نیز در مقابل دشمن اسرائیلی قهار هستند اما این افراد (مبارزان فلسطینی) با فرزندان و ملت فلسطین مهربان هستند و این اخلاق مردان مقاومت است.