فیلم/ دستپاچگی پلیس فرانسه در بالا رفتن از یک تپه

سیاسی

گروه بین الملل:ناتوانی پلیس فرانسه در تامین امنیت شهروندان خود پس از حوادث گروگانگیری اخیر واکنش منفی افکارعمومی را درپی داشته، در این فیلم تلاش نیروهای پلیس فرانسه در بالا رفتن از یک تپه دیده می شود.

فیلم/ دستپاچگی پلیس فرانسه در بالا رفتن از یک تپهگروه بین الملل:ناتوانی پلیس فرانسه در تامین امنیت شهروندان خود پس از حوادث گروگانگیری اخیر واکنش منفی افکارعمومی را درپی داشته، در این فیلم تلاش نیروهای پلیس فرانسه در بالا رفتن از یک تپه دیده می شود.