طراح تحریم های ایران و روسیه معاون سازمان جاسوسی آمریکا شد

سیاسی

کاخ سفید از انتخاب «دیوید کوهن» از اعضای کلیدی وزارت خزانه داری، به عنوان معاون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، دیوید سی کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در بخش تروریسم و اطلاعات مالی، که به نوعی طراح تحریم های دولت آمریکا علیه ایران و روسیه محسوب می شد به عنوان معاون سازمان سیا انتخاب شد. 

به نوشته واشنگتن پست، انتخاب کوهن برای این پست نشان می دهد که اطلاعات مالی تا چه حد برای امنیت ملی آمریکا مهم است. 

«جان برنان» رئیس سازمان سیا، در مورد این انتخاب گفت: هر چند کوهن تجربه فعالیت در سازمان جاسوسی را ندارد اما تجربیات زیادی دارد که به ما کمک خواهند کرد.