فیلم/ آخرین تصاویر از گروگانگیری در جنوب شرق پاریس

سیاسی

گروه بین الملل: منابع امنیتی در فرانسه اعلام کردند: گروگانگیری در یک فروشگاه غذایی یهودیان در جنوب شرق پاریس تاکنون یک زخمی بر جا گذاشته و عامل حمله هنوز شش گروگانگیر را در اختیار دارد.

فیلم/ آخرین تصاویر از گروگانگیری در جنوب شرق پاریسگروه بین الملل: منابع امنیتی در فرانسه اعلام کردند: گروگانگیری در یک فروشگاه غذایی یهودیان در جنوب شرق پاریس تاکنون یک زخمی بر جا گذاشته و عامل حمله هنوز شش گروگانگیر را در اختیار دارد.