فیلم/ محل گروگانگیری جدید در پاریس

سیاسی

گروه بین الملل: منابع فرانسوی اعلام کردند: گروگانگیری جدیدی در منطقه «پورت دو ونسان» در جنوب شرق پاریس رخ داده و در آن یک عامل گروگانگیری به سوی گروگانها تیراندازی کرده است.

فیلم/ محل گروگانگیری جدید در پاریسگروه بین الملل: منابع فرانسوی اعلام کردند: گروگانگیری جدیدی در منطقه «پورت دو ونسان» در جنوب شرق پاریس رخ داده و در آن یک عامل گروگانگیری به سوی گروگانها تیراندازی کرده است.