دیدار سفیر ایران با رئیس بانک مرکزی لبنان

سیاسی

محمد فتحعلی با ریاض سلامه در بیروت ملاقات و گفتگو نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان ملاقات و گفتگو نمود.

ریاض سلامه در این ملاقات روابط دو کشور را تاریخی و رابطه فیمابین بانکهای مرکزی دو کشور را در سطح مطلوبی دانست. رئیس بانک مرکزی لبنان با اشاره به جایگاه مناسب ایران در منطقه، رشد خوب کشورمان علیرغم تحریمها را مرهون عواملی چون ایمان و باور مردم، اتکاء به امکانات داخلی، هوش و ذکاوت مسئولین و استفاده از فناوری های جدید دانست. وی سیاست اعمال تحریم بر ضد کشورها در دنیا را ناکارآمد عنوان نمود که نمونه آن بی اثر بودن تحریمهای 50 ساله اعمال شده علیه کوبا علیرغم فاصله کم آن با آمریکا می باشد.

محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز با اشاره به عزم مسئولین کشورمان در تمامی سطوح برای تحکیم روابط با لبنان، اظهار امیدواری نمود روابط دوجانبه اقتصادی با لبنان متوازن با دیگر بخشها توسعه پیدا کند.

ریاض سلامه از سال 1993 تاکنون و به مدت 22 سال به عنوان رئیس، سکان هدایت بانک مرکزی لبنان را برعهده دارد.