جزئیات تازه درباره پرونده شارلی ابدو؛

یکی از عوامل حمله به مجله فرانسوی توسط القاعده یمن آموزش دیده بود

سیاسی

منابع آمریکایی و اروپایی جزئیات جدیدی را درباره «سعید کواشی» یکی از عوامل حمله به مجله فرانسوی در پاریس منتشر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع آمریکایی و اروپایی اعلام کردند: «سعید کواشی» یکی از عوامل احتمالی حمله به مجله طنز «شارلی ابدو» در سال 2011 به یمن رفته و آموزشهای نظامی را در پایگاه شاخه القاعده یمن گذرانده است.

بنابراین گزارش، اسامی سعید و برادرش «شریف» که دو عامل اصلی احتمالی حمله به مجله شارلی ابدو بوده اند در فهرست افراد تحت پیگرد سرویسهای اطلاعاتی آمریکا قرار داشته است.

بر این اساس، مقامات یمن نیز از ارتباط میان سعید کواشی و القاعده یمن مطلع بوده اند و در حال تحقیقات بیشتر در این زمینه هستند.