منابع غربی:

یکی از مظنونان حمله شارلی ابدو در یمن آموزش دیده است

سیاسی

«سعید کواشی» ۳۴ ساله یکی از مظنونان حمله به شارلی ابدو سال ۲۰۱۱ به یمن سفر کرده و چندین ماه توسط گروه القاعده آموزش نظامی دیده است.

منابع غربی گفتند که یکی از مظنونان حمله به هفته نامه طنز «شارلی ابدو» در مرکز پاریس در یمن آموزش دیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع آمریکایی و اروپایی نزدیک به تحقیقات حمله مرگبار به هفته نامه شارلی ابدو در مرکز پاریس گفتند که «سعید کواشی» ۳۴ ساله یکی از مظنونان حمله به شارلی ابدو سال ۲۰۱۱ به یمن سفر کرده و چندین ماه توسط گروه القاعده آموزش نظامی دیده است.

پلیس فرانسه در حال حاضر در تعقیب سعید ۳۲ ساله و شریف کواشی دو برادر مظنون به حمله به هفته نامه شارلی ابدو در پاریس است که در اثر آن ۱۲ نفر کشته شدند.

این دو برادر فرانسوی که از پدر و مادر الجزایری هستند تحت کنترل پلیس فرانسه بودند. شریف نیز ده سال پیش به دلیل سفر به عراق و پیوستن به یک گروه تندرو به مدت ۱۸ ماه به زندان افکنده شد.

کد N666159