اعضای مجمع ذخایر اسلامی با لاریجانی دیدار کردند

مجلس

صبح امروز سیدصادق حسینی رئیس مجمع ذخایر اسلامی در دیدار با رییس مجلس گزارشی درخصوص همایش بین المللی مشترک ایران و عراق ارائه و علی لاریجانی نیز ضمن بیان دیدگاه های خود نکاتی را درباره این همایش مطرح کرد.

رئیس و اعضای مجمع ذخایر اسلامی صبح امروز با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفت وگو کردند.

به گزارش ایلنا، صبح امروز سیدصادق حسینی رئیس مجمع ذخایر اسلامی در دیدار با رییس مجلس گزارشی درخصوص همایش بین المللی مشترک ایران و عراق ارائه و علی لاریجانی نیز ضمن بیان دیدگاه های خود نکاتی را درباره این همایش مطرح کرد.

کد N665097