در تهران صورت گرفت؛

دیدار امیرعبدالهیان با ژان فرانسوا ژیرو

سیاسی

حسین امیرعبداللهیان با ژان فرانسوا ژیرو مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار ژان فرانسوا ژیرو مدیر خاورمیانه و شمال افریقای وزارت خارجه فرانسه با حسین امیرعبداللهیان، آخرین تحولات کشورهای منطقه از جمله لبنان سوریه، یمن و عراق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار طرفین با تاکید بر حمایت از روند سیاسی جهت حل و فصل مسائل منطقه ای و دستیابی به راه حل سریع موضوع انتخاب رئیس جمهور لبنان، ضرورت مساعدت و همراهی کشورهای دوست لبنان در نزدیک نمودن دیدگاههای طیفهای سیاسی این کشور را خاطرنشان نمودند.

همچنین ضمن حمایت از گفتگوهای نمایندگان حزب الله با جریان المستقبل لبنان بر این نکته تاکید گردید کمک به بهبود شرایط فعلی لبنان تنها از طریق توافق و اجماع گروههای سیاسی این کشور، میسر می باشد.

در این دیدار دو طرف ضمن ابراز نگرانی نسبت به گسترش جریانهای تکفیری و تروریستی در منطقه، بر ضرورت توجه جدی به بحرانهای منطقه ای از جمله اوضاع بحرین، تاکید کردند. طرفین دستگیری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را مغایر تعهدات و اظهارات دیپلماتیک مقامات دولت بحرین دانستند و بر ضرورت گفتگوی ملی واقعی به عنوان مهمترین راهکار سیاسی، تاکید کردند.

طرفین تاکید نمودند بحران سوریه صرفا راه حل سیاسی دارد و ضمن بررسی  اوضاع یمن، ضرورت مبارزه با فساد و تروریسم نیز مورد تاکید قرارگرفت.

در پایان این دیدار توافق شد مشورت و رایزنی میان دو کشور در خصوص مسائل منطقه خاورمیانه، استمرار یابد.