لاریجانی در جمع دامداران استان قم:

دامداران به فکر فعالیت در بازار آزاد باشند

مجلس

با توجه به شرایط منطقه اکنون زمان مناسبی برای تصاحب این کشورها بوده و باید به فکر باشیم. البته شکی نیست که خود ما هم یک بازار 80 میلیونی هستیم اما صادرات در کنار تامین نیازهای داخلی امری مثبت محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه دامداران به صادرات گفت: صادرات لبنیات به کشوری مانند عراق مطلوب بوده و دامداران باید به آن توجه داشته باشند.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در جمع دامداران استان قم در رابطه با تقاضای دامداران مبنی بر جلوگیری از واردات گوشت قرمز گفت: واردات گوشت نسبت به میزان تولید ناچیز بوده و ما اکنون در مرز خودکفایی هستیم.

وی در رابطه با درخواست دامداران برای خرید تضمینی دام از سوی دولت بیان کرد: دولت چنین ظرفیتی را نداشته و بهتر است که دامداران به فکر فعالیت در بازار آزاد باشند.

لاریجانی سرمایه در گردش متناسب با درآمد بخش کشاورزی را عاملی برای توسعه این بخش دانست و گفت: اگر این اتفاق بیافتد دیگر نیازی به خرید تضمینی از سوی دولت نخواهد بود.

وی در رابطه با ظرفیت‌های صادراتی کشور نیز گفت: با توجه به شرایط منطقه اکنون زمان مناسبی برای تصاحب این کشورها بوده و باید به فکر باشیم. البته شکی نیست که خود ما هم یک بازار 80 میلیونی هستیم اما صادرات در کنار تامین نیازهای داخلی امری مثبت محسوب می‌شود.

کد N665012