مطهری: محتوای نامه من قابل تکذیب کردن نبود

علی مطهری

علی مطهری پس از اینکه روابط عمومی قوه قضاییه سه شنبه شب به نامه اخیر وی به رئیس دستگاه قضا پاسخ داد، روز گذشته و درحاشیه جلسه علنی مجلس دراین باره اظهارداشت: محتوای نامه من به رئیس قوه قضاییه لازم به تکذیب نبود زیرا در آن نامه مباحث استدلالی بر اساس قانون اساسی مطرح شده وادعای خاص و یا خبر ویژه ای در آن نبوده است.

خراسان نوشت:
علی مطهری پس از اینکه روابط عمومی قوه قضاییه سه شنبه شب به نامه اخیر وی به رئیس دستگاه قضا پاسخ داد، روز گذشته و درحاشیه جلسه علنی مجلس دراین باره اظهارداشت: محتوای نامه من به رئیس قوه قضاییه لازم به تکذیب نبود زیرا در آن نامه مباحث استدلالی بر اساس قانون اساسی مطرح شده وادعای خاص و یا خبر ویژه ای در آن نبوده است.وی با اشاره به اینکه آنچه من در نامه آورده ام جای تکذیب و یا تایید و یا پیگرد قانونی ندارد گفت: در این نامه بر تشکیل دادگاه صالحه و تفهیم اتهام به افراد بر اساس قانون تاکید شده است.وی افزود:  شاید منظور بخشی ازنامه در مورد صحبت های رئیس قوه قضاییه پیرامون درخواست رئیس جمهور قبلی(احمدی نژاد) برای آزادی آقایان موسوی و کروبی بوده است که این موضوع نیز مستند است و رئیس قوه قضاییه در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کردند لذا نمی تواند کذب باشد و فایل و نوار آن نشست نیز وجود دارد. 1717 


کد N664924