سرمای زمستان بلای جان 400 هزار آواره سوری در لبنان

سیاسی

بارش سنگین برف در منطقه البقاع لبنان شرایط زندگی را برای 400 هزار آواره سوری اسکان یافته در این منطقه بسیار دشوار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، با سردشدن هوا در سواحل شرقی دریای مدیترانه بارش سنگین برف مناطق وسیعی از لبنان را نیز سفید پوش کرده است. بر این اساس منطقه البقاع واقع در شمال شرق این کشور و نزدیک مرز سوریه شاهد بارش 35 میلیمتری برف و مختلف شدن زندگی صدها هزار آواره سوری است.

«رون ردموند» سخنگوی برنامه کمک رسانی سازمان ملل در بیروت با اعلام این خبر وضعیت آوارگان سوریا را بسیار اسفبار خواند. وی با اشاره به اسکان حدود 400 هزار آواره سوری در این منطقه گفت: ما نگران هستیم که وضعیت از این هم بدتر شود.

به گفته ردموند نیروهای امدادگر سازمان ملل مشکلات عدیده ای برای رساندن وسایل مورد نیاز زمستانی به آوارگان دارند. گفتنی است لبنان در مجموع میزبان حدود یک میلیون و صد هزار آواره سوری است.