فیلم/ لحظات رعب آور تیراندازی در مجله فرانسوی

سیاسی

گروه بین الملل: منابع فرانسوی تصاویر لحظات تیراندازی افراد مسلح نقابدار در مقر مجله فرانسوی «شارلی ابدو» را که 12 کشته و 10 زخمی برجا گذاشته منتشر کردند.

فیلم/ لحظات رعب آور تیراندازی در مجله فرانسویگروه بین الملل: منابع فرانسوی تصاویر لحظات تیراندازی افراد مسلح نقابدار در مقر مجله فرانسوی «شارلی ابدو» را که 12 کشته و 10 زخمی برجا گذاشته منتشر کردند.