گروسی در تذکری شفاهی:

نیاز دارد ادارات کل در غرب تهران مستقر شوند

مجلس

باید با تکلیف رهبری در یک زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی شدن ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام اداری اقدام شود که بر اساس این ابلاغیه استان تهران از لحاظ گستردگی نیاز داردادارات کل در غرب تهران استقرار پیدا کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است استان تهران از لحاظ گستردگی نیاز دارد تا در غرب آن ادارات کل استقرار پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، حسین گروسی با بیان اینکه حضرت علی (ع) همواره بر نظارت حکومت خود تاکید داشتند٬ گفت: فکر می‌کنم با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری مبنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری که مخاطبان آن روسای سه قوه محسوب می‌شدند باید با تکلیف رهبری در یک زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی شدن ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام اداری اقدام کنند که بر اساس این ابلاغیه استان تهران از لحاظ گستردگی نیاز دارد تا در غرب آن ادارات کل استقرار پیدا کنند.

کد N664027

خواندنی از سراسر وب