طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده به هیات رئیسه قرائت شد

مجلس

لایحه عادی موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان از لوایح قرایت‌شده در صحن علنی امروز مجلس بود.

طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده به هیات رئیسه توسط عضو هیات رییسه مجلس در صحن علنی امروز مجلس قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، مهرزاد بذرپاش در نشست علنی امروز طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده به هیات رئیسه را به شرح زیر اعلام و قرائت کرد:

۱) لایحه عادی حمایت از مالکیت فکری

۲) طرح اصلاح ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی

۳) لایحه عادی موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان

۴) لایحه عادی موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دولت غنا

۵) لایحه عادی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

۶) لایحه عادی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از بحث مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بر درآمد

کد N663977