به منظور بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:

جلسه علنی مجلس شنبه هفته آینده برگزار می‌شود

مجلس

برای بررسی این لایحه نمایندگان 6 روز فرصت داشتند اما با پایان یافتن این مهلت تا تصویب نهایی لایحه هر روز جلسه علنی در مجلس برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، شنبه هفته آینده مجلس درجریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جلسه علنی دارد.


این درحالی است که طبق آیین نامه داخلی، نمایندگان مجلس  برای بررسی این لایحه حداکثر تا 6 روز فرصت داشته اند، بنابراین مطابق قانون، با پایان یافتن این فرصت، تا تصویب کامل این لایحه مجلس هر روز صحن علنی برگزار خواهد كرد.

کد N663709