پارلمان اروپا از آلمان انتقاد کرد

سیاسی

پارلمان اروپا از سیاست آلمان در قبال یونان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان،"مارتین شولتس" رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه دی ولت افزود:موضع آلمان در قبال خروج یونان از حوزه یورو دور از مسئولیت پذیری بوده و جای تامل دارد.

 رئیس پارلمن اروپا با اشاره به اینکه بحث خروج یونان از حوزه یورو به هیچ وجه مطرح نمی شود، گفت:مطرح کردن این مسئله سبب می‌شود تا مردم یونان احساس کنند این بروکسل و آلمانی‌ها هستند که درباره سرنوشت آنها تصمیم می‌گیرند و نه خود آنها.

شولتس در ادامه این گفتگو با هشدار نسبت به اینکه پرداختن به این مسائل باعث می شود راه برای ابراز نظر افراط‌گرایان هموار شود،تصریح کرد:به میان آوردن چنین مباحثی به هیچ وجه به مصلحت اروپا نیست .

قرار است 25 ژانویه در یونان انتخابات پارلمانی برگزار شود و مطرح شدن موضوع خروج یونان از منطقه یورو در این شرایط بار دیگر امکان چنین اتفاقی را تشدید کرده است.