مجوز مجلس به دولت برای مشارکت در تاسیس صندوق‌های غیردولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا در تاسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت و همچنین صندوق‌های دولتی را تقویت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی هفت را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده(5) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 اضافه می‌شود:

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن جایگاه سازمانی اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با الحاقی شش را به مراعا گذاشته و برای تصویب بیشتر به کمیسیون بازگرداندند.

در ماده الحاقی 6 آمده است: اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه‌های دولتی می‌توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکت‌های صددرصد خصوصی یا تعاونی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکت‌ها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارکنان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 و تغییرات بعدی آن نیستند.

انتهای پیام

کد N663521