تاخیر در جلسه علنی امروز مجلس

مجلس

جلسه علنی امروز مجلس با تاخیر آغاز شد که نابوترابی‌فرد درتوضیح این تاخیر گفت نمایندگان درباره دستور لایحه امروز در جلسه غیر علنی با یکدیگر بحث کردند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی علت برگزاری نشست غیرعلنی امروز را بحث و گفت‌وگو میان نمایندگان درخصوص لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تاخیر آغاز شد که نائب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد‌حسن ابوترابی‌فرد درتوضیح این تاخیر گفت: نمایندگان درباره دستور لایحه امروز در جلسه غیر علنی با یکدیگر بحث و بررسی کردند.

کد N663488