مجلس به دولت مجوز مشارکت در تاسیس صندوق‌های غیردولتی داد

سیاسی

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند که به منظور مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تاسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با تصویب یک ماده الحاقی مقرر کردند که به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری بالاخص پژوهش ها و فناوری کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کنند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند.

اساسنامه صندوق جدیدالتاسیس و آئین نامه مشارکت بخش غیردولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

این ماده الحاقی، با ۱۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

خواندنی از سراسر وب