واکنش سازمان عفو بین الملل به بازداشت «شیخ علی سلمان»

سیاسی

سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای نسبت به بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای نسبت به بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحریین ابراز نگرانی کرد.

رژیم آل خلیفه از بیش از هفته پیش دبیرکل جمعیت الوفاق را بازداشت کرده و اخیرا نیز دستگاه قضایی این رژیم بازداشت وی را 15 روز تمدید کرده است.

مردم بحرین طی روزهای اخیر با برگزاری تظاهرات در نقاط مختلف بحرین به اقدام رژیم آل خلیفه واکنش نشان داده اند.