اردوغان:

خواستار مقابله اتحادیه اروپا با اسلام هراسی هستیم

سیاسی

نخست وزیر ترکیه در سخنانی خواستار مقابله اتحادیه اروپا با اسلام هراسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"رجب طیب اردوغان" در دیدار با سفرای ترکیه در کشورهای خارجی همچنین اظهار داشت: ترکیه کشوری نیست که اتحادیه اروپا بخواهد با کبر و غرور با آن برخورد کند، اتحادیه باید از عادات قدیمی خود دست بردارد .

اردوغان افزود: دورانی که اتحادیه اروپا به ترکیه دستور می داد گذشته و اتحادیه باید سیاستهای خود درباره ترکیه را تغییر دهد.

نخست وزیر ترکیه همچنین اظهار داشت: در اتحادیه اروپا هر روز به مساجد حمله می شود، هر روز سازمانهای قوم گرا بیش از پیش قدرت می گیرند و اسلام هراسی هر روز رشد می کند و اگر هشدارها را جدی نگیرند در آینده نزدیک ارزشهای موجود در اتحادیه اروپا زیر سوال خواهد رفت.

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود با رد ادعاهای مربوط به نبود آزادی مطبوعات در ترکیه گفت: تحت عنوان نبود آزادی رسانه ها سعی در حمایت از سازمانهای تروریستی می شود.