تجمع کارگران وزارت نیرو در مقابل مجلس

خانه ملت نوشت:

برخی از اپراتورهای پست فشارقوی برق استان های مختلف کشور صبح امروز برای رسیدگی به خواسته های خود مقابل مجلس تجمع کردند.

صبح امروز(چهارشنبه، 17 دی ماه) جمعی از کارگران و اپراتورهای پست فشارقوی استان های مختلف کشور مقابل درب مجلس تجمع کردند.

این تجمع کنندگان با توجه به حاکمیتی بودن کار در پست های فشارقوی خواستار اجرایی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با اصل 44 قانون اساسی شدند.

آنها همچنین خواستار پیمانی یا رسمی شدن کلیه نیروهای بهره بردار شدند.

 


45231

 

کد N663181