طالبان هم نسبت به تاخیر در اعلام کابینه افغانستان موضع گرفت

سیاسی

طالبان تاخیر در اعلام کابینه را ناشی از اختلافات درونی میان رهبران افغانستان خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خامه پرس در گزارشی با اشاره به واکنش طالبان به تاخیر در معرفی کابینه نوشت طالبان تاخیر در اعلام کابینه را ناشی از اختلافات درونی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت می داند.

طالبان ادعا کرد تاخیر و وعده مکرر حکومت وحدت ملی افغانستان نشان می دهد که دولت در پی فریب افکار عمومی است.

طالبان همچنین ضمن انتقاد از پارلمان افغانستان اعلام کرده است رهبران با پررویی از پاسخ‌ دادن به جواب اصلی و مشکل واقعی مردم در خصوص عدم تشکیل کابینه طفره رفته و به خاطر فرار از مسئولیت عذر و بهانه‌ می آورند.

طالبان در حالی به تمسخر کابینه حکومت وحدت ملی پرداخته که " محمد محقق " معاون دوم رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان از توجه ویژه به ترکیب اقوام در کابینه جدید این کشور خبر داده است.

معاون رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در خصوص موارد مهم ایجاد کابینه و وزیران پیشنهادی توافق کرده اند.