بررسی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در جلسه غیرعلنی

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8:15 به صورت غیرعلنی آغاز شد.

در جلسه روز سه شنبه، آخرین موضوعی که در خصوص لایحه حمایت از تولید بررسی شد، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بود که لاریجانی اعلام کرد که مقام معظم رهبری در این خصوص نظری دارند که پس از استماع نظر ایشان موضوع در مجلس بررسی خواهد شد.

بر اساس قانون، امسال باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 32 درصد افزایش یابد اما پیشنهاد نمایندگان این بود که با توجه به محدودیت های ارزی و درآمدهای نفتی، سهم صندوق از درآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش یابد.

در جلسه غیرعلنی نیز محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشته از موافقت حاکمیت با این موضوع خبر داده و گویا مقرر شده است که سهم صندوق توسعه ملی ازدرآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش یابد.